Yurtlar Üniversiteler Harita Ücretsiz İlan Ver

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

www.yurtlarevimiz.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.yurtlarevimiz.com SİTE’ sinde sunulan USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. – Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Meliha Öztürk İş Hanı No:26 D:6,KADIKÖY VERGİ DAİRESİ. -8940397719 tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’ye aittir.

b) www.yurtlarevimiz.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin sahip olduğu internet sitesi www.yurtlarevimiz.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.yurtlarevimiz.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, SİTE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine ait olup, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SİTE’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.yurtlarevimiz.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi işbu sözleşmeyi onaylamak ile peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacak ve üye sorumlu olacaktır.

3.4. Üye, www.yurtlarevimiz.com sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri, sınai ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb. zararlı yazılım, vs...) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.yurtlarevimiz.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibi olarak kendisini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SİTE’yle veya USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ile hiçbir ilgi, alaka veya bağlantısı yoktur. USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.SİTE ve USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SİTE veya USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nden hiçbir nam veya ad altında herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki, idari ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SİTE’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı her türlü tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Üye peşinen kabul eder.

3.9. USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu baştan kabul eder. Bu durumda, USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. SİTE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.10. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi yazılım ve tasarımı USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bu nedenle, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez, kopyalanamaz. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ tarafından www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine, değiştirilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan veya yürürlüğe giren/girecek yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. SİTE kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SİTE, üyenin www.yurtlarevimiz.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma ve depolama hakkını saklı tutar.

3.13. SİTE’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SİTE tarafından kendisine sunulan/sunulacak ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyetine dair sair uygulamaların sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, SİTE’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, SİTE ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, SİTE ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SİTE ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SİTE ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, dilediği zaman bu talebini USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. SİTE, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya SİTE web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. SİTE, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya SİTE’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve SİTE web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.16. SİTE web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SİTE web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin bizzat sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. Taraflar, SİTE’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. SİTE, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SİTE tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SİTE üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilafların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Üyenin, SİTE’de üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

7. SİTE, üyenin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SİTE, bu kapsamda üyenin paylaştığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’nı incelediğini, okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Herhangi bir sitede SİTE logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. URL`i kontrol etmeniz ve gerçekten SİTE`na ait bir sayfa olduğundan emin olmanız gerekir. Zira logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen www.yurtlarevimiz.com’da bulunan “Bize Ulaşın” kısmından bizimle irtibata geçiniz. Tüm sistem web tabanlı olduğundan kullanıcıların zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin hızla onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına veriler gönderilmekte ve müşteri bilgisayarlarında saklanan bu veriler belli aralıklarla güncellenerek optimal sistem performansı sağlanmaktadır.

Kredi Kartı bilgilerinin güvenliği hakkında bilgilendirme :

• SİTE`de abone olurken veya reklam verirken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veritabanı hariç SİTE veritabanında hiçbir surette saklanmaz, depolanmaz ve bilgilerinize erişilemez.

• SİTE`de abone olurken veya reklam verirken girdiğiniz tüm kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü 128 bitlik Amerikan GlobalSign SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır.

• Alışveriş yaptığınız sitelerin güvenlik gerektiren ve özellikle kredi kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarında öncelikle sayfanın Internet adresinin http`den https`e dönüştüğünü kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Aboneliklerinizle veya reklam çalışmalarınız ile ilgili olarak SİTE’ye e-posta, faks veya mektup ile göndereceğiniz mesajlarınızda veya telefon görüşmelerinizde kredi kartı numaranızı ve bu karta ait şifre/güvenlik kodu (CVV) vb. gibi kişisel bilgilerinizi belirtmemeniz gerektiğini hatırlatırız.