Yurtlar Üniversiteler Harita Ücretsiz İlan Ver

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.yurtlarevimiz.com MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılarımız www.yurtlarevimiz.com adresindeki üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri andan sonra abone olmak veya reklam vermek istediklerinde satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde 1 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

Is bu sözleşmenin konusu SATICI’nın, MÜŞTERİ’ye hizmet sağladığı, abonelik veya reklam hizmetleri ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; ve yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sağlandığı www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin müşterileri (Abone/Kullanıcı) tarafından kullanımına yönelik genel şart ve koşullar aşağıda düzenlemiş olup, bu şart ve koşullar bundan sonra ’Sözleşme’ olarak anılacaktır.

Madde 2 : TARAF BİLGİLERİ

SATICI BILGILERI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan :USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Adres VergiDairesi/No : Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Meliha Öztürk İş Hanı No:26 D:6 Kadıköy/İstanbul KADIKÖY / 8940397719

Web Adresi : www.yurtlarevimiz.com

E-posta Adresi : [email protected]

Telefon : +90 216 309 0 111

Tüm üyeler: USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’nin organizasyon sitesi www.yurtlarevimiz.com ’a üye olup abone olan veya reklam veren tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde 3 : GENEL HÜKÜMLER

3.1. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’ne ait olup, yönetimi ve her türlü hakkı ve sorumluluğu da USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’ne aittir

3.2. ALICI; işbu Sözleşmeye taraf olan gerçek veya tüzel kişidir

3.3. ALICI www.yurtlarevimiz.com internet sitesine abone olarak, www.yurtlarevimiz.com Abonelik Koşulları Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile müzakere ettiğini ve anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

3.4. Kullanıcı; www.yurtlarevimiz.com’u , kendisi veya Abone tüzel kişilik adına, üyelik koşullarına uygun olarak kullanan gerçek kişidir.

3.5. Fikri Mülkiyet Hakkı; USE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’nin altındaki www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin patent, telif hakkı, icat, veri tabanı hakları, tasarım hakkı, tescilli tasarım, tescilli marka, ticari ünvan, marka, logo, hizmet markası, teknik bilgi, faydalı model, tescilsiz tasarım veya ilgili durumlarda benzeri bir hak, teknik bilgi, firma adı veya ticari ünvan, alan adı (örneğin; .com, .nl, .fr, .eu vb her türlü uzantıya sahip) edinmeye yönelik herhangi bir başvuru, veya tescilli veya tescilsiz benzeri başka hak ve yükümlülükler veya dünyadaki herhangi bir ülkede veya yetki alanında geçerli diğer bir sınai veya fikri mülkiyet hakkına işaret eder.

3.6. www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin hizmetleri, www.yurtlarevimiz.com sistemine kayıtlı üye Abonelere özeldir. Kullanıcı, bu amaçla www.yurtlarevimiz.com tarafından kendisine sağlanan şifresini paylaşamaz. Birden fazla Kullanıcısı olan kurumlarda işbu sözleşme her bir Kullanıcı için ayrı ayrı olmak ve tüm şartları ile hüküm ifade etmek üzere bağlayıcıdır.

3.7. Abonelik; Abone için belirlenmiş bulunan üç aylık,altı aylık ,yıllık kullanım bedelinin peşin olarak www.yurtlarevimiz.com banka hesaplarına yatırılması ile başlar. www.yurtlarevimiz.com her zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, yatırılan ücreti iade ederek Abonelik başvurusunu reddetmesi hakkı saklıdır.

3.8. Abonelik kaydı esnasında; tüzel kişilerin şirket unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi ile şirket temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde abonelik kabul edilmeyecektir.

3.9. Yanlış, yanıltıcı veya hatalı beyan ve bilgilerle abonelik işlemi gerçekleştiren Kullanıcıların, olası talep ve itirazları karşısında www.yurtlarevimiz.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, bu sözleşmedeki şartları öncelikle Abone bilgisine sunarak, her zaman ve tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, bu yöndeki bildirimlerini Abone’ye kayıtlı e-posta yolu ile yapacaktır.

3.11. Kullanıcı, www.yurtlarevimiz.com sitesinde yayınlanan aboneliğine münhasır bilgi, görsel, sunum, gibi her türlü elektronik ya da fiziksel veriyi yalnızca kendi kullanımı için edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu verilerin Kullanıcı tarafından üçüncü şahıslar ile ücretli ya da ücretsiz olarak her şekilde paylaşılması durumunda www.yurtlarevimiz.com, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip, Kullanıcının Aboneliğini sona erdirme ve her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

3.12. Bir Kullanıcı hesabı başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez veya başkasına amaç ne olursa olsun kullandırılamaz. Her Kullanıcı, kendi hesabının sadece kendisi tarafından kullanılıyor olmasından sorumludur. Bu sebepten dolayı her Kullanıcı şifresini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bir Kullanıcı hesabı üzerinden yapılan her türlü işlemden her durum ile her hal ve karda, şifrenin iletilmiş olduğu Kullanıcı sorumludur.

3.13. Eğer Kullanıcı kendi hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini fark ederse, www.yurtlarevimiz.com’u bu konuyla ilgili derhal bilgilendirmelidir. www.yurtlarevimiz.com, Kullanıcı tarafından bildirilen problemli hesabı bloke eder (engeller) ve problem çözülünceye kadar hesap kapalı kalır. Sorunun Kullanıcı tarafından fark edilmesi ve www.yurtlarevimiz.com ’a bildirilmesi ile www.yurtlarevimiz.com’un hesabı bloke etmesine (engellemesi) kadar geçen süre zarfında, hesaptan yapılmış her türlü işlemden ve bu işlemler sebebiyle www.yurtlarevimiz.com’un uğrayabileceği zararlardan Kullanıcı ve Abone müştereken sorumludur; Kullanıcı bu sebepten ötürü www.yurtlarevimiz.com internet sitesine herhangi bir sorumluluk yükleyemez ve herhangi bir sorumluluk rücu edemez.

3.14. Kullanıcılar www.yurtlarevimiz.com’un oluşturduğu içeriği, yeniden yazamazlar, herhangi bir şekilde değiştiremezler, ücretli ya da ücretsiz olarak paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapamazlar. Bu durumda www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, sistem güvenliği ve devamlılığı açısından, hesap bloke etme (engelleme) dâhil, her türlü tedbiri alma ve kullanıcı ve ilgili abone hakkında yasal yollara başvurarak tazminat talep etme hakkına sahiptir.

3.15. Aboneler, ödeyecekleri yıllık hizmet dönem bedellerini, www.yurtlarevimiz.com tarafından belirlenen tutarlarda ve www.yurtlarevimiz.com internet sitesi hesabına, abonelik dönemi başında peşin olarak öderler. Abonelik başlangıcında yapılan ödeme tutarı, ücret tamamen ödendikten sonra, www.yurtlarevimiz.com internet sitesi tarafından dönem içinde değiştirilemez. Ancak www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, ödeme tutarlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını ve abonenin yeni dönem/takip eden dönem için yapacağı ödemesinin, belirlediği yeni tutarlar üzerinden yapılmasını isteme hakkını her zaman saklı tutar.

3.16. www.yurtlarevimiz.com tarafından belirlenen abonelik paketleri üç aylık,altı aylık ve bir yıllık şeklindedir. Fiyatlara KDV dâhildir.

3.17. Ödeme; Abone tarafından, www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin bildirdiği banka hesaplarına ve %18 oranındaki KDV ilave edilmiş tutar üzerinden yapılacaktır.

3.18. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi tarafından düzenlenecek olan Fatura Abonenin “Organizasyonlarım”da belirttiği adrese posta ile gönderilecektir.

www.yurtlarevimiz.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-www.yurtlarevimiz.com internet sitesi Kullanıcıdan site ile ilgili yorum ve sitenin belirli yönleriyle ilgili olarak bir puanlama yapmalarını isteyebilir, Kullanıcıyı çalışmalarında referans gösterebilir.

-www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, Kullanıcı değerlendirmelerini hakaret veya bir bireyin adının anılması ihtimaline karşın izlemek ve değerlendirmek için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi, değerlendirmelerin küfür içermesi veya bir bireyin adına atıfta bulunması ihtimaline karşın istenmeyen değerlendirmeleri reddetme, düzeltme veya yayından kaldırma haklarını muhafaza eder.

GİZLİLİK

A. Gizli Bilgiler; www.yurtlarevimiz.com internet sitesinde yayınlanan her türlü veri, müşteri bilgileri, abone sayısı, pazarlama ve iş planları, www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin özel veya gizli bilgi olarak sınıflandırdığı veya bu ibare ile açıkladığı veya Aboneye, özel ve gizli muamelesi yapması gerektiğini bildirdiği ticari, mali, teknik, operasyonel ve kamuya açık olan ve olmayan tüm bilgi ve benzeri diğer bilgilerden oluşur.

B. İşbu Sözleşmenin Tarafları:

a. Gizli Bilgilerin, www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin münhasır mülkiyetinde olduğunu bilmek ve Gizli Bilgileri işbu Sözleşmenin amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak,

b. İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde www.yurtlarevimiz.com ’un izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Abone, www.yurtlarevimiz.com internet sitesinin yazılı izin ve onayını almadan, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. www.yurtlarevimiz.com internet sitesi bu hak ve yükümlülüklerini, Abone’nin onay ve iznine tabi olmadan; iştiraki olan ve/veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketler ile istediği veya partner, banner veya benzer bir ticari işbirliği içinde olduğu yasal elektronik veya basılı iletişim kanallarına devredebilir.

Madde 4 : SON HÜKÜMLER

Aboneliğe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya aboneliğin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, www.yurtlarevimiz.com Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

"Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir." İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINI kabul, taahhüt ve beyan eder.