Senin URL adreslerin kaybolmasın!
Yurtlar Üniversiteler Harita Haberler Temsilci Ol Ücretsiz İlan Ver
YURTLAR EVİMİZ

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor

Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya göre Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya göre Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarı; anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile birlikte Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı’nın kurulmasını da düzenliyor.

Anlaşma gereğince her sene üniversiteye Hazineden destek sağlanacak. Üniversite ithal edeceği araçlar için KDV ve ÖTV’den muaf olacak.

Üniversite ve vakıf, elde ettiği gelirleri sayesinde iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, harçlardan, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden de muaf tutulacak.

Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde faydalanacak. Vakıf hedeflerini gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde, 49 yıllığına Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı dışında kalan uygun alana, üniversitenin kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca izin verilecek.

Yurtlar Evimiz
HABERLER